فرم معرفی مددجو

شرایط درخواست کمک هزینه تحصیلی مددجویان

کلیه دانش آموزان یتیم ، مستعد و نیازمند می توانند در صورت داشتن شرایط ذیل نسبت به تکمیل فرم درخواست کمک هزینه تحصیلی اقدام نمایند:

۱- ساکن شهر اصفهان

۲- حداقل معدل مقاطع تحصیلی:

دوره اول دبستان (اول تا سوم) – معدل ۲۰ (خیلی خوب)
دوره دوم دبستان (چهارم تا ششم) – معدل ۱۹
دوره اول دبیرستان (هفتم تا نهم) – معدل ۱۸
دوره دوم دبیرستان (دهم تا دوازدهم) – معدل ۱۷
دانشجوی مقطع کاردانی یا کارشناسی – معدل ۱۶

*****

فرم مددجو

1اطلاعات مددجو
2پیش نمایش فرم
  • 10 رقمی و بدون خط تیره
  • YYYY slash MM slash DD
  • برای مثال کمیته امداد ، بهزیستی، سایر خیریه ها با ذکر نام و محل خیریه تحت پوشش
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 128 MB.
      حداکثر حجم مجاز کل فایل ها جهت ارسال 8 مگابایت می باشد.