آرامگاه مجازی : شادروان سید حسین اسدی

سوره شوری ، آیه ۳۸
5 ژانویه 2019
سوره یس ، آیه ۴۷
11 دسامبر 2018

تلاوت سوره فاتحه با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

تلاوت سوره یس با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

 

نام : سید حسین اسدی

نام پدر  :  حبیب الله

تاریخ تولد : ۳۰ آذر ۱۳۲۷

علت فوت : سرطان

تاریخ فوت : ۳۰ آذر ۱۳۶۶

محل دفن : شهرضا  –  آرامستان  شاهرضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت تمایل به پرداخت خیرات ، برای شادی روح این عزیز از دست رفته ، به فروشگاه انفاق مراجعه فرمایید .

نذورات اهدایی:

اهداء هزینه خرید سبد گل مجازی شماره ۳۰  ، توسط یکی از وابستگان ، به مناسبت سالگرد وفات در تاریخ سی آذر ماه ۹۷