صدای انفاق


15 دسامبر 2016

تفسیر سوره بقره آیه ۳ قسمت ۱ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

15 دسامبر 2016

تفسیر سوره بقره آیه ۳ قسمت ۲ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

15 دسامبر 2016

تفسیر سوره بقره آیات ۳ تا ۴ ، مفسر : آقای دکتر محمد علی انصاری ( صوتی )

7 ژانویه 2017

تفسیر آیه ۱۷۷ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

16 ژانویه 2017

تفسیر آیه ۱۹۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
22 مارس 2017

انفاق ( صوتی ) حجت الاسلام دانشمند

14 می 2017

تفسیر آیه ۳ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : آقای دکتر سید محسن میرباقری

[…]
24 می 2017

حق صدقه ( صوتی – نوشتاری ) حجت الاسلام والمسلمین نقویان

[…]
14 ژوئن 2017

انفاق ( صوتی ) حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی

1 جولای 2017

تفسیر آیه ۲۱۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

6 جولای 2017

تفسیر آیه ۲۱۹ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

9 جولای 2017

تفسیر آیه ۲۴۵ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
15 جولای 2017

تفسیر آیه ۱۷۷ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
18 جولای 2017

تفسیر آیه ۳ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : دکتر سید محسن میرباقری

[…]
25 جولای 2017

تفسیر آیه ۲۵۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
29 جولای 2017

تفسیر آیات ۲۶۱ – ۲۶۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
3 سپتامبر 2017

تفسیر آیات ۲۶۵ – ۲۶۹ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
21 سپتامبر 2017

تفسیر آیات ۲۷۰ – ۲۷۴ سوره بقره ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
9 اکتبر 2017

تفسیر آیات ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران ( صوتی ) مفسر : حجت الاسلام المسلمین رنجبر

[…]
10 اکتبر 2017

تفسیر آیات ۱۶ و ۱۷، سوره آل عمران (صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]