مدیر انجمن


24 مهر 1398

دستهای گشاده – قسمت چهل و ششم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
19 مهر 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۱ الی ۷ (صوتی )مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
23 شهریور 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۱ الی ۷  ( نوشتاری) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
11 شهریور 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۱ الی ۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

[…]
5 شهریور 1398

دستهای گشاده – قسمت چهل و پنجم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
5 شهریور 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۵ الی ۱۱ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
4 شهریور 1398

تفسیر سوره لیل ، آیات ۱ الی ۷  ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
23 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

[…]
17 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
14 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
9 مرداد 1398

تفسیر سوره مزمل ، آیه ۲۰ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
2 مرداد 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

[…]
2 مرداد 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷  ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری

[…]
28 تیر 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
21 تیر 1398

تفسیر سوره طلاق ، آیه ۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]
18 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۷ ( نوشتاری ) مفسر : استاد شهید مرتضی مطهری

[…]
14 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله علامه طباطبایى

[…]
14 تیر 1398

دستهای گشاده – قسمت چهل و چهارم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

[…]
8 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیات ۱۸ و ۱۷ ( تصویری ) مفسر  : حجت الاسلام المسلمین قرائتی

[…]
8 تیر 1398

تفسیر سوره تغابن ، آیه ۱۷ ( نوشتاری ) مفسر : حضرت آیت الله مکارم شیرازى

[…]