آرامگاه مجازی شادروان : حاج مصطفی زمانی

تلاوت سوره فاتحه با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

تلاوت سوره اخلاص با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

تلاوت سوره یس با صدای استاد عبدالباسط عبدالصمد

نام           :     حاج مصطفی زمانی
نام پدر      :
تاریخ تولد :
علت فوت :
تاریخ فوت :
محل دفن : اصفهان – تخت فولاد –

در صورت تمایل به پرداخت خیرات برای شادی روح این عزیز از دست رفته ، به بازارچه انفاق مراجعه فرمایید .

نذورات اهدایی:

دیدگاهتان را بنویسید