سوره اسراء ، آیه ۲۹

سوره نحل ، آیه ۷۵
17 تیر 1397
سوره اسراء ، آیه ۱۰۰
17 تیر 1397

سوره اسراء ، آیه ۲۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلى عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً *

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن ، (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای ، که مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرومانی .

ترجمه : آیت الله مکارم شیرازى

دیدگاهتان را بنویسید