سوره آل عمران ، آیات ۱۳۳ و ۱۳۴

آیه ۱۱۷، سوره آل عمران
5 آبان 1396

دیدگاهتان را بنویسید