دستهای گشاده – قسمت هفدهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

تفسیر آیه ۶۰ ، سوره انفال ( صوتی ) مفسر : آیت ا.. جوادی آملی
29 دی 1396
تفسیر آیات ۳۴ و ۳۵، سوره توبه ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری
29 دی 1396

دستهای گشاده – قسمت هفدهم

امیرالمومنین علیه السلام:

مَن بَخِلَ بمالِهِ ذَلَّ، مَن بَخِلَ بِدینِهِ جَلَّ .

هر که در مال خود بخل ورزد خوار مى شود و هر که در دین خود بخل ورزد سربلند مى گردد.

غرر الحکم : ٧٩٢١ ـ ٧٩٢٢ .

رسول الله (ص) :

الفقروفخری .

فقر برای من افتخار است

دیدگاهتان را بنویسید