دستهای گشاده – قسمت سیز دهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی

دستهای گشاده – قسمت دوازدهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی
10 دی 1396
دستهای گشاده – قسمت چهاردهم ( صوتی ) استاد محمد شجاعی
10 دی 1396

دستهای گشاده – قسمت سیز دهم

امام على علیه السلام :

إنّکُم إلى إنفاقِ ما اکتَسَبتُم أحوَجُ مِنکُم إلَى اکتِسابِ ما تَجمَعونَ .

شما به انفاق کردن آنچه به دست آورده اید محتاجترید تا به دست آوردن آنچه گرد مى آورید.

( غرر الحکم )

دیدگاهتان را بنویسید