تفسیر سوره فرقان ، آیه ۶۷ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری