تفسیر سوره سجده ، آیه ۱۶ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری