تفسیر سوره اسراء ،آیه ۲۹ ( صوتی ) مفسر : دکتر محمد علی انصاری